Առաքելութիւն

Իր ստեղծումէն ի վար Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամը կը ձգտի յառաջացնել դպրոցական միջավայր մը, որ կը նպաստէ աշակերտներուն զարգացման եւ կ՛արժեւորէ անոնց յաջողութիւնը։

Հիմնադրամի առաքելութիւնն է ստանալ եւ օգտագործել միջոցներ հետեւեալ նպատակներու իրագործման համար՝

  • Զօրակցիլ դպրոցին իր կրթական առաքելութիւնը իրականացնելու համար
  • Ձեռք բերել կրթական գործունէութեան անհրաժեշտ պիտոյքներն ու սարքաւորումները
  • Մանկավարժական պաշարներու արդիականացում
  • Դպրոցի կառոյցներու եւ ենթակառոյցներու բարելաւում
  • Նիւթական աջակցութիւն ցուցաբերել համեստ եկամուտի տէր ընտանիքներուն կրթանպաստներ հայթայթելով

Զօրակցեցէ՛ք Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամի առաքելութեան, այսօր նուիրատուութիւն մը կատարելով՝


		

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ