Ձեր ազդեցութիւնը թիւերով

 

Հիմնադրամը կ՛ապաւինի իր առատաձեռն նուիրատուներուն, որպէսզի լաւագոյնս կատարէ իր առաքելութիւնը։

 

2022 ՏԱՐԻ

ԵԼԵՒՄՏԱԿԱՆ ԱՐԴԻՒՆՔՆԵՐ

(Ելեւմտական տարին աւարտած է 31 Օգոստոս 2022ին)

 

Ստացուած նուիրատուութիւններու եւ հովանաւորութիւններու ընդհանուր գումար՝ 378 090 $

49 159 $

Անհատներէ

78 611 $

Ընտանեկան հիմնադրամներէ

184 740 $

Բարեսիրական ոչ հասութաբեր կազմակերպութիւններէ

59 600 $

Ընկերութիւններէ

5 980 $

Մարդասիրական համագործակցական ծրագիրներէ

 

Նուիրատուութիւններու եւ հովանաւորութիւններու շահարկում՝

 

285 972 $

Նիւթական աջակցութեան ծրագիր՝

72 500 $

Մանկավարժական եւ արհեստագիտական բարեփոխումներու ծրագիր՝

19 618 $

Հաղորդակցութեան եւ տեղեկատուական ծրագիր

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ