Տոքթ. Արի եւ Փաթիլ Մկրտիչեան գերազանցութեան եւ մանկավարժական նորարարութեան մրցանակ

15 Նոյեմբերի 2022

Դպրոցի հիմնադրամը պատիւն ունի յայտարարելու Տոքթ. Մկրտիչեանի անուան գերազանցութեան եւ մանկավարժական նորարարութեան մրցանակի վերադարձի մասին: Այս նախաձեռնութիւնը նպատակ ունի վեր առնել Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի ուսուցչական կազմի այն անդամներու ներդրումը, որոնք կը զատորոշուին իրենց մանկավարժական մօտեցումի գերազանցութեամբ  եւ նորարարութեամբ: Մենք երախտապարտ ենք Տոքթ. Արի եւ Տիկ. Փաթիլ Մկրտիչեաններուն իրենց առատաձեռնութեան համար, որուն շնորհիւ մենք կ՛արժեւորենք մեր ուսուցիչներու տքնաջան աշխատանքը, որոնք ամեն օր կը նուիրուին մեր համայնքի ապագայ ղեկավարները դաստիարակութեան գործին:

22 Նոյեմբերի 2022

Աննա եւ Մանուկ Չուխաճեան խմբավայր

Աննա եւ Մանուկ Չուխաճեան խմբավայրի բացում 22 նոյեմբերի երեկոյեան ժամը 7։30ին, Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանը բացումը կատարեց Աննա եւ Մանուկ Չուխաճեան խմբավայրին։ Խմբավայրի իրագործումն ու կահաւորումը կարելի դարձաւ շնորհիւ Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքիՀիմնադրամի 400 000$. գումարի  առատաձեռն նուիրատուութեան։  

22 Նոյեմբերի 2022

Ստեղծագործարանի բացում

2022ին հիմնադրամը բացումը կատարեց արհեստագիտական ժամանակակից այս տարրալուծարանին, որուն հիմնադրութիւնը կարելի եղաւ յատկապէս շնորհիւ Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Թամարա Տէր Պետրոսեաններու 100.000 $ բացառիկ նուիրատուութեան։ Ստեղծագործարանը, աշակերտներուն կը տրամադրէ նպաստաւոր միջավայր մը, զարգացնելու տեսողական արուեստներու մէջ իրենց հմտութիւններն ու գիտելիքները, օգտագործելով նորագոյն արհեստագիտութիւնը՝ մոնթաժի սրահ, լուսանկարչական տաղաւար եւ այլ թեքնիք ենթակառոյցներ, որոնք ներկայիս իրենց տրամադրութեան […]

9 Օգոստոսի 2021

նիւթական միջոցներ տրամադրել աշակերտներուն

Եգիպտոսաբնակ Տիկ. Արաքսի Չաքըճեան, որ Հրանդին մարտինեանի ժառանգորդն էր, որոշած է իր ժառանգէն նուիրատուութիւն մը կատարել, ստեղծելով Հրանդին եւ Ետուարդ մարտինեան, Ստեփան, Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Աւետիս Չաքըճեան Հիմնադրամը։ Հիմնադրամի նպատակն է, հիմնականօրէն կրթաթոշակներ եւ նիւթական այլ միջոցներ տրամադրել Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի աշակերտներուն, որպէսզի անոնք կարենան շարունակել իրենց նախակրթարանի եւ երկրորդականի ուսումը, եւ այսպիսով […]

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ