«Գալֆայեան» փոքր մարզարանի վերանորոգում՝ առողջ միտք առողջ մարմնի մէջ (2017)

27 Մարտի 2023

Ներդրումի գումար՝ 150 000 $

Իզմիրի ջարդերէն հրաշքով փրկուած Կարապետ եւ Մաննիկ Գալֆայեանները 1923ին կը հաստատուին Աղեքսանդրիա, Եգիպտոս։ Անոնց հետ էր իրենց 2 տարեկան որդին՝ Յարութիւնը, աւելի ուշ անոնք կ՛ունենան երկու այլ զաւակներ՝ Յակոբ եւ Անահիտ Գալֆայեան, Գաբրիէլեան։ Հօր մահուան պատճառով Յակոբ կը ստիպուի լքել իր ուսումը եւ նուիրուիլ ոսկերչութեան ասպարէզին։ Իր մահէն ետք, անոր կտակը փոխանցուած է Հիմնադրամին, Պրն. Գալֆայեանի փափաքով՝ օգտակար դառնալու հայկական վարժարանին։

Շնորհիւ այս կտակի նուիրատուութեան, անգործածելի հին հանդերձարանը քանդուեցաւ եւ ամբողջութեամբ նորոգուեցաւ, ստեղծելու նոր պզտիկ մարզարան մը։ Այս վայրը կերպարանափոխուելով այսօր կը գործէ որպէս ծաղիկ դասարանի եւ նախակրթարանի խաղավայրի եւ զբօսանքի տարածք։

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ