Նուիրատուութիւն մը, որ կը խրախուսէ աշակերտներուն կեդրոնացումն ու առողջ ապրելակերպը (2021)

28 Մարտի 2023

Ներդրումի գումար՝ 10 000 $

Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Նայիրի Շալճեանները նուիրատուութիւն կատարեցին, որուն շնորհիւ դպրոցը կրցաւ գնել յատուկ կահոյք, որ կը նպաստէ սորվելու առողջ միջավայր ստեղծելու։ Իսկապէս, շարժման գիտութեան համաձայն, այս կահոյքը թոյլ կու տայ աշակերտներուն ֆիզիքական աշխոյժութեան որոշ մակարդակ մը պահպանել, նոյնիսկ եթէ անոնք նստած են, խթանելով մարմնի եւ ուղեղի մկանները։ Այս նուիրատուութեան շնորհիւ, դասարանները այսուհետեւ օժտուած են նստած կամ ոտքի կեցած աշխատելու յարմարութիւններով, ինչպէս նաեւ Հոքքի աթոռակներով, որոնք կը խրախուսեն կեդրոնացումը։ Մեր ջերմագին շնորհակալութիւնը կը յայտնենք Տէր եւ Տիկ. Վահէ եւ Նայիրի Շալճեաններուն եւ կ՛ողջունենք անոնց յանձնառութիւնը ի սպաս մեր առաքելութեան։

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ