Սուրիացի գաղթականներուն կրթաթոշակի օժանդակութիւն (2015)

29 Մարտի 2023

Ներդրումի գումար՝ 100 000 $

2014 եւ 2018 տարիներու միջեւ, համայնքի աջակցութեան շնորհիւ դպրոցը ընդունեց աւելի քան 200 սուրիացի գաղթական աշակերտներ։ Մայիս 2015ին, դպրոցի ի նպաստ կազմակերպուած տարեկան երեկոյին առիթով, Տէր եւ Տիկ. Ժորժ եւ Սիմէ Արմոյեանները առատաձեռնօրէն կատարեցին 100 000 $ նուիրատուութիւն մը աջակցելու Գանատա նոր ժամանած ընտանիքներու կրթաթոշակներուն։ Շնորհակալութիւն բոլոր առատաձեռն նուիրատուներուն իրենց մարդասիրական մօտեցումին եւ այս նուիրատուութեան համար, որ բարեփոխեց բազմաթիւ կեանքեր։

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ