Ստեղծագործարանը՝ արհեստագիտութիւնը ի նպաստ ստեղծագործական զարգացման (2022)

21 Մարտի 2023

Ներդրումի գումար՝ 150 000 $

«Ներդրում կատարել վաղուան ղեկավարներու ի նպաստ» մեր արշաւի առաջնահերթ ծրագիրներէն էր, ստեղծել ամբողջովին նոր տեսողական արուեստներու յատկացուած տարրալուծարան մը՝ ստեղծաործարանը. 2022ին հիմնադրամը բացումը կատարեց արհեստագիտական ժամանակակից այս տարրալուծարանին, որուն հիմնադրութիւնը կարելի եղաւ յատկապէս շնորհիւ Տէր եւ Տիկ. Սարօ եւ Թամարա Տէր Պետրոսեաններու 100.000 $ բացառիկ նուիրատուութեան։ Ստեղծագործարանը, աշակերտներուն կը տրամադրէ նպաստաւոր միջավայր մը, զարգացնելու տեսողական արուեստներու մէջ իրենց հմտութիւններն ու գիտելիքները, օգտագործելով նորագոյն արհեստագիտութիւնը՝ մոնթաժի սրահ, լուսանկարչական տաղաւար եւ այլ թեքնիք ենթակառոյցներ, որոնք ներկայիս իրենց տրամադրութեան տակ են։ Այս միջավայրին մէջ, աշակերտները կը սորվին  օգտագործել թուային լուսանկարչական մեքենայ, տեսախցիկ, գծագրական թապլէթներ եւ տարբեր ծրագիրներ խմբագրելու իրենց ստեղծագործութիւնները։ Մեր ջերմ երախտագիտութիւնը Տէր եւ Տիկ. Տէր Պետրոսեաններուն ամբողջ սրտով մեր երիտասարդ արուեստագէտներուն կազմաւորման եւ զարգացման նպաստելու համար։

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ