Մարդասիրական խորհուրդ

Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամի մարդասիրական խորհուրդը լիազօրուած է աջակցելու հիմնադրամի հանգանակութիւններու աշխատանքներուն, հիմնադրամին ի նպաստ դրամահաւաք կատարելով, բարեսիրական ձեռնարկներ կազմակերպելով, ինչպէս նաեւ  գոյքի եւ կալուածի առնչուած ծրագիրներու իրականացման մասնակցելով, իրենց փորձառութիւնն ու հանրային կապերու ցանցը ի գործ դնելով։

2022-2023 տարեշրջանին համար, Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամի մարդասիրական խորհուրդը կազմուած է հետեւեալ անդամներէ՝

 

Արեգ Մարգարեան

Գրիգոր Տէր Ղազարեան

Տոքթ. Արի Նարեկ Մկրտիչեան

Մարալ Դերձակեան

Թամար Եաղճեան

Սարին Սապունճեան

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ