Տեղեկատու

Բաժանորդագրուեցէ՛ք մեր եռամսեայ տեղեկատուին եւ միշտ տեղեակ եղէ՛ք Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամի նորութիւններուն մասին

Ձեր բաժանորդագրութիւնը արձանագրուած չէ, անգամ մը եւս փորձեցէ՛ք։
Ձեր բաժանորդագրութիւնը արձանագրուեցաւ

Տեղեկատու

Բաժանորդագրուիլ մեր տեղեկատուին

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ