Արեգ Մարգարեան

Արեգ Մարգարեան

նախագահ
Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամ

Հանրի Նահապետեան

քարտուղար
Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամ

Մարալ Դերձակեան

խորհրդական
Սուրբ Յակոբ ազգային վարժարանի հիմնադրամ

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ