Արեգ Մարգարեան

Արեգ Մարգարեան

Գրիգոր Տէր Ղազարեան

Տոքթ. Արի Նարեկ Մկրտիչեան

Մարալ Դերձակեան

Թամար Եաղճեան

Սարին Սապունճեան

Partenaires

Սարաֆեան Հիմնադրամ

Բաստրմաճեան Հիմնադրամ

Մանուկ Չուխաճեան ընտանիքի Հիմնադրամ

Հրանդին եւ Ետուարդ Մարտինեան, Ստեփան Յ.Կ. Վարվարեան եւ Արաքսի Ա. Չաքըճեան Հիմնադրամ